Werkwijze

How To Write A Thesis Statement For An Informative Essay Is Population Control Necessary Argumentative Essay

U kunt geheel vrijblijvend contact met me opnemen (per mail of telefonisch). U kunt hierin kort aangeven waarvoor u contact met me opneemt en bij vragen zal ik mijn werkwijze toelichten. Als er van beide kanten een klik is, kunnen we een afspraak maken. Ik zal daarna per mail een intakeformulier toezenden. Het intakegesprek vind plaats bij u thuis, gelieve met beide ouders. Uw kind is bij dit gesprek niet aanwezig. Bij het intakegesprek kan ik gebruik maken van een spelvorm, net als bij uw zoon of dochter. Zo heeft u meteen een indruk hoe ik te werk ga. Daarnaast zal ik ingaan op het ingeleverde intakeformulier. Tijdens het intakegesprek komen we tot een doel.

Na het intakegesprek maken we een afspraak voor uw kind. Hierop volgen de coachsessies. Coachsessie vinden plaats bij u thuis. Hoe lang het coaching traject duurt, is afhankelijk van verschillende factoren. Ik streef ernaar om het traject, om het juiste pad te vinden, zo kort mogelijk te houden. Om een coaching traject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan ik contact opnemen met school.

De richting (het doel) wat uit het intakegesprek voort komt, kan tijdens de coachsessie wijzigen doordat uw kind een andere richting voor ogen heeft. Ik zal in dat geval altijd eerst verder gaan met de richting van uw kind. Hij/ zij weet immers het beste zijn of haar weg weer terug te vinden. In overleg kunnen we bekijken of er nog gewerkt moet worden aan de richting die u als ouders voor ogen had.

Een coachsessie duurt maximaal 1 uur, waarvan ik 45 minuten alleen werk met uw kind. Daarna mag u erbij komen en vertelt uw kind, als hij of zij dit wil, wat we gedaan hebben. Als ik huiswerk mee geef zal ik deze ook op dat moment met u bespreken. Indien u tussentijds een evaluatie wenst, zonder dat uw kind erbij is, kunnen we dit uiteraard plannen.

 

Terug naar Werkwijze