Ik op weg

“Ik OP WEG” is voor kinderen van de basisschool en bestaat uit 4 programma’s:
Programma 1: Leren omgaan met emoties (voor kinderen van groep 1 tm 8)
Programma 2: Leren samen spelen (voor kinderen van groep 1 tm 4)
Programma 3: Leren samenwerken (voor kinderen van groep 5,6,7 en8)
Programma 4: Leren problemen oplossen (voor kinderen van groep 5,6,7,en 8)

In kleine groepjes  van maximaal 6 kinderen,  werken we iedere week, spelenderwijs, in stapjes  aan het sociaal emotionele aspect van je kind.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar; trainingen-> kinderen.